Login
Inregistrare Introduceti numele dvs. de utilizator
Introduceti parola dvs.

Statutul Asociatei SNAC Romania Proiectele asociatiei Anunturi Avantaje Inscriere
 

  • să stimuleze mental şi să dezvolte abilităţile persoanelor provenite din grupurile dezavantajate prin activităţi creative, de imaginaţie şi terapeutice, cum ar fi artele plastice, arta dramatică, dansul, sportul, IT, muzica, abilitarea manuală, aromoterapia, şi altele;
  • să încurajeze voluntarii, în sensul însuşirii şi îmbunătăţirii abilităţilor privind iniţiativa şi devotamentul, prin participarea lor la proiecte de Acţiune Comunitară;
  • să pregătească voluntarii, în cadrul unor cursuri speciale, în vederea susţinerii acestui proiect printr-un program de vizite organizate în şcolile speciale şi centrele de plasament în decursul anului;
  • să sprijine voluntarii prin acordarea de burse de studii, premii în bani sau în obiecte;
  • să faciliteze schimburi de experienţă cu voluntari şi specialişti la nivel naţional şi internaţional;
  • să promoveze exemplele de bună practică în domeniul activităţilor de voluntariat în sprijinul persoanelor provenite din grupurile dezavantajate.

Direcţii de acţiune şi activităţi

(1) Principalele direcţii de acţiune:
    • Extinderea şi dezvoltarea reţelei de voluntari la nivel naţional.
    • Desfăşurarea de activităţi în sprijinul integrării şcolare, sociale şi profesionale a persoanelor provenind din grupurile dezavantajate.
    • Identificarea resurselor materiale şi umane necesare realizării obiectivelor propuse.

(2) In realizarea scopului şi obiectivelor, Asociaţia SNAC România desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:
    • Propune, sprijină şi dezvoltă strategii de comunicare între membri şi autorităţi, servicii publice, instituţii şi specialişti care acţionează în sensul scopului şi obiectivelor Asociaţiei SNAC România.
    • Organizează conferinţe, seminarii, simpozioane etc. în realizarea scopului şi a obiectivelor;
    • Sprijină şi promovează sau, după caz, organizează activităţi de formare continuă;
    • Acţionează pentru sensibilizarea şi implicarea comunităţii în realizarea scopului si obiectivelor.
    • Elaborează şi distribuie periodic materiale informative, constituie, menţine şi dezvoltă o bază de date în domeniu.
    • Editează şi distribuie periodic cărţi, publicaţii, revista SNAC, soft educational şi alte materiale informative pe tematica integrării în comunitate a persoanelor aparţinând grupurilor dezavantajate.
    • Mediatizează proiectele, experienţele sau programele relevante.
    • Realizează studii şi cercetări – acţiune (sociologice, psihologice şi pedagogice) în problematica integrării în comunitate a persoanelor provenind din grupurile dezavantajate
    • Monitorizează la nivel local, regional şi naţional modul de desfăşurare a activităţilor realizate de voluntari;
    • Sprijină organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională pentru promovarea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei.

Membrii

Pot dobândi calitatea de membru al Asociaţiei SNAC România persoane juridice, persoane fizice – elevi, studenţi, cadre didactice, membrii ai comunităţii, specialişti din domeniul educaţiei sau din domenii corelate acestuia, care recunosc statutul, contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor propuse şi / sau care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
    • acceptul oficial (cu semnătură şi parafă) al organelor de conducere – în cazul persoanelor juridice, sau o cerere individuală de aderare în cazul persoanelor fizice.
    • un document din care să rezulte activităţi şi / sau iniţiative anterioare legate de scopul Asociaţiei SNAC România, sau un proiect de activitate de perspectivă în acest sens, pe următorii 2 ani; în ambele situaţii documentul va fi semnat şi parafat de organele de conducere ale persoanelor juridice şi semnat de membrii persoană fizică.

Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:
     a) membrul renunţă expres la calitatea de membru într-o notificare adresată Consiliul Director. Renunţarea devine efectivă după trecerea unui termen de o (una) lună de la data înregistrării notificării;
    b) la decesul membrului, în cazul persoanelor fizice. În acest caz calitatea de membru încetează de drept la data înregistrării decesului;
    c) membrul persoană juridică s-a dizolvat. În acest caz calitatea de membru încetează de drept la data hotărârii de dizolvare.
    d) membrul nu achită cotizaţia corespunzătoare, timp de 2 ani consecutiv. In toate aceste situaţii încetarea calităţii este înregistrată de către Consiliul de administraţie.

Drepturile membrilor Asociaţiei SNAC România sunt:
    • să participe la adunările asociaţiei şi să candideze la alegerile organizate pentru funcţiile în organismele asociaţiei;
    • să iniţieze Adunări Generale Extraordinare. Pentru aceasta este necesară propunerea sub semnătură a cel puţin o zecime din membrii delegaţi.
    • să participe la orice întrunire a Consiliul Director, fără a avea drept de vot.


pagina 1 | pagina 2 | pagina 3

 
 
Oportunitati voluntari
Comunitate
Prezentare activitate
Educatie
Cursuri
Evenimente
Resurse si fonduri
Intrebari frecvente
Documente
Legislatie

La Școala Specială nr. 2 “Constantin Pufan”din Galați a fost sărbătorită “Ziua Voluntarului”.
 
Lupta pentru regionalizarea Romaniei
 
Homeschooling - De ce refuză o familie să-şi trimită copiii la şcoală
 
Macroregiunea V sau Coloana a cincea?
 
Manualele româneşti ne îndobitocesc copiii. Comisia de învăţământ din Camera Deputaţilor pune în discuţie `balastul` din manuale
 
Legea Educaţiei intră în dezbatere publică până la 1 martie. Funeriu o vrea gata până la toamnă şi promite dezumflarea programei: "Nu mai avem timp"
 
Profesorii atacă în justiţie eliminarea sporurilor şi pregătesc pichetarea Ministerului Educaţiei
 
Copiii-cobai, incluşi în testarea vaccinului Cantgrip, primesc 600 de euro
 
Parlamentari din Consiliul Europei cer comisie de anchetă pe subiectul `falsei pandemii` de gripă A/H1N1
 
Streinu Cercel induce panica in populatie - afirma consilierul prezidential Virgil Paunescu. Romania nu va importa niciun vaccin
 
PANICA indusa prin propaganda TV – explicatia pentru valul de oameni care se vaccineaza FARA SA STIE EFECTELE ADVERSE. Continua presiunile fantastice pe medicii de familie!
 
Virusul gripei porcine a fost creat în laborator
 
Violenţa în şcoli persistă pe fondul ineficienţei măsurilor anunţate de autorităţi
 
“Nu vă fie teamă de ce aduce Noul An! ..."
 
Angajaţii din învăţământ nu vor fi afectaţi de OUG 114 până la 31 august 2010
 
Alegerea între pensie şi catedră va lăsa universităţile fără profesori la doctorate. Rectoratele au demarat protestele.
 
Legea educaţiei trebuia dezbătută în Parlament, pentru a permite implicarea societăţii civile
 
Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că măsurile pentru aplicarea Ordonanţei de Urgenţă 114/2009 vor fi luate în funcţie de cifra de şcolarizare şi a reasigurat că nici un post nu va fi pierdut până la 31 august 2010.
 
Bacalaureatul nu va avea modificări faţă de ceea ce s-a anunţat deja, pentru că merge înainte pe bază de ordonanţă de urgenţă. Directorii de şcoli pot fi membri de partid, pentru că interdicţia nu e prevăzută de Constituţie.
 
Noua Lege a Educaţiei se va aplica în următorul an şcolar, dacă se adoptă până la 1 septembrie